Současnost

Příbramská teplárna Energo Příbram s.r.o. byla po změně majitele v roce 2020 postavena do velké výzvy díky zastaralosti technologií, které nebylo možno po dlouhou dobu nucené správy a insolvence ze zákonných důvodů vylepšovat, ale pouze udržovat.

V uplynulém roce tak prošla vítanou, nutnou a výraznou revitalizací a topná sezóna 2020/2021 byla první, ve které se plně využila dřevní štěpka. Spalování dřevní štěpky představuje pro celé město úlevu od ekologické zátěže způsobované z tohoto pohledu zastaralejšími druhy paliva. Díky tomu došlo k velkému zlepšení kvality vzduchu v blízkém i širším okolí teplárny. Zároveň je štěpka zdroj obnovitelný, tedy zelenější než palivo původní, používané po řadu let. I přes premiérovou sezónu se za běhu podařilo odstranit většinu technických potíží spojených s kompletním přechodem na nový druh paliva. Byla dořešena řada technologických úprav a fungovaly paralelně dva kotle, čímž byl eliminován případný větší výpadek a teplo v domovech odběratelů tak bylo až na jeden případ zajištěno plynule. Kromě výrazné ekologizace se daří i lehce snižovat cenu a centrální zdroj tepla tak jednoznačně benefity převažuje nad zdroji lokálními, které jsou pro uživatele často komplikované, náročné na údržbu i pořizovací náklady, a především na odstraňování potíží. Centrální zdroj je uživateli hodnocen jako jednodušší, co se týká starostí spojených s údržbou.

Náš velín je připraven 24 hodin denně, 365 dnů v roce řešit potíže a odstraňovat provozní problémy a havárie kdykoliv je třeba. Zároveň Energo Příbram s.r.o. neustále sleduje technologický vývoj centrálních zdrojů tepla a hledá možnosti vylepšení efektivity, které by šlo aplikovat v Příbrami a dosáhnout tím větších úspor odběratelům a vylepšit celkový chod teplárny i život v jejím okolí. Jako příklad, že teplárna jde v tomto ohledu správným směrem, stojí za zmínku, že díky výrazné ekologizaci se usídlil na komíně a střechách sokol stěhovavý, který je na čistotu vzduchu velmi citlivý. .

 

Vlastnická struktura společnosti

Společník: Natland Energo Holding, a.s.
IČO: 05858194
Adresa: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

Počet zaměstnanců: 120

Instalovaný tepelný/elektrický výkon:
138MWt/40MWe


Fakturační údaje 

Energo Příbram, s.r.o.
Obecnická 269
Příbram VI-Březové Hory
261 01 Příbram

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 275501.

IČ: 061 22 108
DIČ k DPH: CZ699006271 (skupinová registrace od 1.1.2022)

Bankovní spojení: 2114498766/2700

E-mail pro zasílání faktur: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.