Historie

Příbramská teplárenská a.s. (PT a.s.) vznikla v srpnu roku 1993 a svoji činnost zahájila v listopadu téhož roku. Zpočátku byl tento centralizovaný zdroj tepla (CZT) provozován jako výtopna se třemi kotli o jmenovitém parním výkonu 50 t/hod. V roce 1995 byl zahájen projekt dostavby na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. V září 1996 byla dokončena stavba turbogenerátoru o výkonu 40 MW a linky 110 kV, jež zajišťuje výrobu a rozvod elektrické energie do sítě STE a.s. V červnu 1997 bylo dokončeno odsíření, pro jehož technologii byla zvolena polosuchá vápenná metoda DRYPAC.

V roce 1998 byl na teplárnu vyhlášen konkurz. Závod byl po celou dobu trvání konkurzu plně funkční. V roce 2019 došlo k dohodě konkurzního správce, města Příbrami a investora, na základě které společnost Mincom s.r.o. koupila část závodu Příbramské teplárenské a.s. spolu s odkoupením vybraných aktiv od města Příbrami, kde se jednalo o teplárenskou infrastrukturu v majetku města. Touto transakcí bylo spojeno vlastnictví teplárenského zdroje a rozsáhlé síťě horkovodů a parovodů, která včetně odboček dosahuje délky téměř 18 kilometrů.

Společnost provozuje centrální zdroj tepla pro Příbram a z menší části je i výrobcem a dodavatelem elektrické energie. Zásobuje teplem zhruba 10 000 domácností, dva průmyslové závody, školy, zdravotnická zařízení a obchodní centra.