Instalace FVE systému v teplárně Příbram

V souladu se strategií národní energetické koncepce a balíčku Evropské Unie "Fit for 55" se naše společnost rozhodla realizovat projekt výstavby nové fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 851 kWp. FVE bude umístěna v areálu společnosti. Pro instalaci budou využity střechy budov a také volné pozemní plochy. Energie vyrobená FVE bude využita zejména pro technologický provoz teplárny.

(Příloha - Plakát MFŽP)